BATI – LUMC

Een animatie video in samenwerking met het LUMC en De Beyond Animail Testing Index. De film zet kracht achter de landelijke pilot waarin Universiteiten aangesproken worden om te onderzoeken hoe ze naar een meer dierproef vrije omgeving kunnen werken.

De Beyond Animal Testing Index is bedoeld om een transparante, objectieve en onafhankelijke benchmarktool te bieden die de inspanningen en prestaties van publieke onderzoeksorganisaties aan het licht brengt, waardoor organisaties en hun stakeholders meer inzicht krijgen in de kansen die ze hebben en de voortgang die ze maken naar onderzoek dat verder gaat dan dierproeven. Hieronder valt onderzoek naar proefdiervrije initiatieven, maar ook verfijning van al bestaande dierproefmodellen.